Senarai

Perkhidmatan Kami

Penerimaan Wakaf/Derma

Untuk soalan mengenai pekhidmatan di atas sila hubungi masjid melalui telefon atau emel

 

Penerimaan Zakat/Fidyah

Untuk soalan mengenai pekhidmatan di atas sila hubungi masjid melalui telefon atau emel

Sewa Ruang Musollah

Jemaah yang berhajat untuk menyewa musollah untuk menjalankan majlis seperti tahlil atau nikah, sila hubungi pihak masjid melalui telefon atau emel.

Muat turun dan isi borang ini. 

Khidmat Dakwah:

Untuk mendapat maklumat mengenai kegiatan dan program dakwah masjid, anda boleh menghubungi pengawai kami melalui emel syed_yusuf@abdrazak.mosque.org.sg;

tel: +65 68468404 

Khidmat Masjid:

Untuk soalan mengenai operasi, keadaan bagunan dan penyelenggaraan masjid, andaboleh menyusul kan soalan anda

melalui emel kepada tiasa@abdrazak.mosque.org.sg;

tel: +65 68468404